Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale RDB PRO CONSULTING SRL, cu sediul în București, str. Drumul Lăpuș nr.54,camera 1,în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării Site-ului www.rrraw.ro , precum şi al altor canalele de vânzare la distanță.

 1. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 1. Ce fel de date prelucrăm?

DATE PERSONALE OBLIGATORII PENTRU PRELUCRAREA COMENZILOR EFECTUATE DE DUMNEAVOASTRĂ LA DISTANŢĂ

Pentru a putea prelucra și livra comenzile de produse pe care le efectuați prin intermediul Site-ului nostru, vom prelucra următoarele date: adresa de e-mail, parola de acces, numele, prenumele, numărul de telefon de contact, adresa de factură și/sau adresa de livrare, precum și informații financiare.

In anumite situații precum returnarea sumelor aferente produselor achitate care nu au mai fost pe stoc, sau returnării sumelor aferente unui retur conform politicii de retur, vom prelucra și datele dumneavoastră bancare precum numărul IBAN al contului bancar în care vom face returul.

Toate aceste date pe care le solicităm în mod obligatoriu să ni le comunicați, noi le vom prelucra pentru a putea să ne îndeplinim obligațiile contractuale (livrare, procesare rambursare, contactare dacă nu aţi fost găsit la adresa de livrare). Astfel, prin plasarea comenzii de către dumneavoastră şi confirmarea de către noi, se încheie un contract în baza căruia noi vom livra produsele către dumneavoastră.

DATE PENTRU CREAREA DE CONT/COMANDA FĂRĂ CONT

În momentul în care vă creați un cont de utilizator pe pagina noastră de internet, vom prelucra adresa de e-mail, numele de utilizator și parola, iar în momentul în care veți efectua o comandă de produse, pe lângă aceste date vom prelucra și datele menționate mai sus.

Dacă alegeți sa plasați o comanda fără a deține un cont de utilizator pe pagina noastră de internet, vom prelucra adresa de e- mail, numele de utilizator , iar în momentul în care veți efectua o comandă de produse, pe lângă aceste date vom prelucra și datele menționate mai sus.

DATE DESPRE PREFERINŢELE ŞI CUMPĂRĂTURILE EFECTUATE

În baza interesului nostru legitim și pentru a vă oferi sau propune produse adaptate preferințelor, așteptărilor ori intereselor dumneavoastră, vom înregistra și istoricul preferințelor și comenzilor dumneavoastră. Dispuneți oricând de dreptul de a solicita încetarea oricărei prelucrări în scop de marketing.

În situația în care alegeți să efectuați o comandă de produse online sau în cazul în care interacționați prin intermediul telefonului mobil, vom prelucra și date privind conectarea, geolocalizarea și navigația.

De asemenea, prelucrăm și date despre modul în care dumneavoastră mențineți raporturi juridice cu noi cum ar fi dacă sunteți client obișnuit, abonat la newsletter etc.

 1. Care este scopul și temeiul prelucrării?

Dacă sunteți client al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi noi, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea rambursării sumelor încasate pentru produse care nu au mai fost pe stoc, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și RDB PRO CONSULTING SRL , definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și RDB PRO CONSULTING SRL.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne incumbă în contextul serviciilor prestate prin intermediul paginii noastre de internet, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a ne respecta obligațiile legale și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul paginii noastre de internet.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de noi, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a paginii de internet, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesului nostru legitim de a îmbunătății permanent experiența clienților pe pagina de internet. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Dacă sunteți vizitator al paginii noastre de internet, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de noi, prin intermediul paginii de internet.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe pagina noastră de internet.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Date colectate prin intermediul Cookies

Pentru buna funcționare a platformelor noastre online, pentru a asigura protecția împotriva fraudelor, pentru statistici cu privire la vizitatori, pentru oferirea de experiențe personalizate de navigare putem colecta prin intermediul cookies, informații despre durata vizitei, anunțuri, produse accesate sau căutate, locația dumneavoastră, precum și paginile și aplicațiile web vizitate. Pentru mai multe informații despre acestea, vă rugăm să consultați și politica noastră de cookies.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și solicitați ștergerea contului de utilizator, vom interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de noi pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, vom putea dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină activitatea noastră prin intermediul Site-ului (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru transmiterea produsele comandate către dvs.;
 • pentru administrarea paginii noastre de internet;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către RDB PRO CONSULTING SRL, prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către noi pot fi transferate în afara României.

Este posibil ca pentru a asigura eficiența serviciului sa alegem furnizorii ce pot fi situați în teritorii in afara Spațiului Economic European, care nu oferă un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel al Uniunii Europene.

Pentru astfel de cazuri, vă informăm că în măsura în care vă vom transfera datele o vom face doar cu asigurarea unor garanții adecvate și păstrând întotdeauna nivelul adecvat de securitate și protecție a datelor dumneavoastră. Astfel ne angajăm că vom transfera dacă va fi cazul date doar către furnizori certificați conform Privacy Shield, certificare pe care o puteți consulta la următorul link: https://www.privacyshield.gov/welcome sau cu alți furnizori doar după ce semnăm Clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, al căror conținut poate fi consultat la următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/modelcontracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 1. Drepturile dumnevoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
 • Dreptul de a avea acces la date, adică dreptul de a obține din partea operatorului, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal, datele care sunt prelucrate şi informații despre prelucrare;
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • Dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Exercitarea acestui drept nu afectează prelucrările anterioare;
 • Dreptul, dacă va fi cazul, să cereți să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza consimțământului. Retragerea consimțământului nu aduce atingere prelucrărilor anterioare;
 • Dreptul de a depune plângere către autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor personale (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania);
 • Dreptul de portabilitate a datelor, adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@rrraw.ro